ARS VITAE

Umetnički fraktali - Vođena i slobodna forma

U okviru metode, a posle savladanih osnovnih pravila, terapeutske kombinacije boja i odnosa simbola i elemenata, može se raditi na umetničkim fraktalima koji pre svega aktiviraju kreativnost i podstiču samopouzdanje kod polaznika, osim što uvek sistematski aktiviraju harmonizaciju na osnovu bazičnih relacija i postavki boje i oblika.

Ovo je područje gde se može eksperimentisati na mnogo različitih načina, sve dok se pridržavamo osnovnih pravila kao i pravila pojedinačne umetničke forme. Fraktali mogu biti  sa i bez mreže, emocionalni, fraktali podrške, mandale, fraltali sa ličnim simbolima, kolektivni, partnerski i porodični, meditativni na određeni zadatak itd. U saradnji sa terapeutom polaznik može uvek odabrati odgovarajući umetnički fraktal za situaciju u kojoj se nalazi ili izabrati po sopstvenom osećaju ako već ima dovoljno iskustva u Metodi Fraktalnog Crtanja. Svakako, neurološka i fiziološka aktivacija bojom i oblikom ima terapeutsko dejstvo uvek,  bez obzira na izabrani tip fraktala. Preporuka je da se potpuno slobodna forma radi tek posle dovoljno iskustva i savladanih ciklusa.

Ovo je područje koje nudi najviše mogućnosti, odnosno terapeutu dozvoljava da na osnovu svog znanja i iskustva oformi program i za one polaznike koji nisu u mogućnosti ili nisu zainteresovani da prođu godišnji ciklus, a žele da crtaju i osećaju dobrobiti čak samo i na osnovu polaznog/osnovnog  ciklusa. Najčešće problem predstavlja vreme koje treba izdvojiti kontinuirano i svakodnevno, tako da zaposlene osobe lakše biraju ovaj vid fraktalnog crtanja.

Umetnički fraktali mogu se raditi na različitim dimenzijama i bojama papira,  različitim podlogama i rezličitim tehnikama bojenja.

Ono što je uvek preporuka je da se svaki tip umetničkog fraktala prvo radi na uobičajenom formatu A4 i na belom papiru. Kasnije uz napredovanje u tehnici i poznavanju Metode, polaznici će uz pratnju terapeuta uvek moći da imaju autentičan pristup i rad, koristeći čak i kombinovanu tehniku ili rad u različitim medijima ( tekstil, drvo, plasika itd).

Svakako, umetnički fraktali mogu biti i jedino polje u kojem će se polaznici opobati, a preduslov je da prvo savladaju osnovni ciklus od minimum 7 crteža, sa nekoliko dopunskih konsultacija i instrukcija u kom pravcu individualni trening veštine treba da ide.Takođe, u odnosu na kontrolni fraktalni crtež, terapeut će predložiti najbolji ritam i redosled korekcije, a zatim i odrediti najadekvatniji raspored aktivnosti u okviru rada na umetničkim fraktalima.

Iako ovaj vid fraktalnog crtanja nudi dosta samostalnosti i kreativno stimuliše polaznika, uvek treba raditi uz pratnju i podršku terapeuta, naročito ako se predhodno nije okončao bar jedan godišnji ciklus. Ovo je važno imati na umu, jer samostalan rad bez konsultacija može polazniku i pored subjektivnog osećaja trenutnog poboljšanja stanja, stvoriti privid da je na putu rešenja ličnog ili razvojnih problema, koji na takav način i dalje perzistiraju i moguće je samo menjaju oblik.