ARS VITAE

TEČAJEVI

Za početak potreban je set od minimum 24 bojice uključujući i crnu ali bez bele. Potreban nam je beli papir formata A4 i težine od 120-200 gr/m2.

Godišnji Ciklus podrazumeva tri faze, odnosno 3 seta od po 7 crteža. Ciklus se radi minimum jednom do maximum dva puta godišnje i za izradu ciklusa uz konsultacije potrebno je 2,5 do 3 meseca

OSNOVNI NIVO ( prvi set od 7 crteža)

Početni ili osnovni nivo predstavlja tri dijagnostička i 4 korekcijska crteža. U toku ovog ciklusa, crtač će dobiti pregled svog trenutnog stanja, ličnu analizu, kao i detalje za korekciju u prva 4 korektivna crteža. Efekti koje će dobiti su primetno bolja i uravnoteženija mentalna i emotivna stanja, koja će se moći razvijati u daljem radu.

Takođe, savladaće osnovna pravila o vrstama i načinu crtanja korekcijskih crteža i kvalitetima boja.

SREDNJI NIVO ( drugi set od 7 crteža)

Ovaj nivo sadrži 6 korekciskih crteža i jedan kontrolni dijagnostički. Savladavanje novih  simbola i elemenata fraktalne mreže sa naglaskom na usavršavanje mentalne linije i detalja crteža u kombinaciji sa izborom boje. Praćenje stanja i dijagnostifikovanje otvorenih pitanja prepoznatljivih i značajnih za dalji razvoj: u pogledu strukture ličnosti, emotivnih odgovora / reakcija na terapijske izazove i projektovanih namera sa tim u vezi.

Efekti dobijeni ovom fazom su  osvešćivanje i otvaranje uvida u delove ličnosti koje polaznik ima za cilj da aktivira, uravnoteži, poboljša ili razvije

ZAVRŠNI NIVO ( završetak godišnjeg ciklusa)

Poslednjih 7 korekcijskih crteža trebalo bi da donese aktivno poboljšanje u terapijski obrađenim oblastima predhodnog nivoa, tako da crtač dobija kvalitetno poboljšanje ne samo u njima, već i u aktivnostima do sada uslovno rečeno „stranim i neprirodnim“ za crtača, odnosno onim oblastima života i rada koje je do tada smatrao za sebe nemogućim ili čak nije ni imao u vidokrugu interesovanja. Ciklus može sadržati i još jedan 22 crtež, ali o njegovoj izradi i terapijskom učinku odlučuje terapeut na osnovu dotadašnjeg rada i napretka crtača.

UMETNIČKI i PERSONALIZOVANI fraktali

Ova vrsta radionica i obuke može se raditi na više načina. Osnovni nivo traje 5 nedelja i sadrži radionice na kojima se mogu savladati principi i pravila umetničkih fraktala. Po završetku osnovnog nivoa svakom polazniku biće osmišljena specifična šema rada i predloženi načini daljeg ličnog razvoja.

Više o ovoj vrsti fraktala pogledajte u odeljku Umetnički fraktali / slobodna i vođena forma