ARS VITAE

Specifično predviđeni Programi/Seminari

Jedan od osnovnih ciljeva koje je sebi postavila Ars Vitae je primena i unapredjenje specifičnih i nekonvencionalnih vidova art terapije u psihologiji, psihoterapiji i edukaciji iz oblasti aktivnog meditativnog crtanja za različite sociološke grupe stanovništva, marginalizovane grupe, kao i različite starosne grupe. Zato je neophodno stalno umrežavanje i edukacija iz srodnih oblasti i nauka.

U tom smislu, postavljanje godišnjih i polugodišnjih ciljeva ima zadatak da omasovi primenu i  korišćenje ovog ali i drugih vidova art terapije koji su bliski metodi.

U dosadašnjem radu, obzirom da nam se ukazala prilika za rad na teritoriji USA, imali smo mogućnost da uporedimo načine reakcije i stepen aktivacije osnovnih principa metode na nevelikom uzorku polaznika koji je izrazio interesovanje za metodu. Plan nam je da se proučavanja prošire na veću populaciju i selekciju socijalno različitih vrsta stanovništva, koje bi smo objedinili u zajedničku studiju sa lokalnim univerzitetom koji se bavi terapijom stvaralaštva odnosno umetničkom terapijom. Tema koja će biti preovlađujući imenitelj ove vrste istraživanja je uporedni epigenetski uticaj na stepen reaktivnosti odnosa forme i boje u fraktalnim crtežima.

O ovim i sličnim aktivnostima, kada istraživanja budu završena biće objavljena publikacija sa pratećim materijalima i izveštajima koji mogu i drugima poslužiti kao inspiracija za različite eksperimente.