ARS VITAE

Fraktalna kognitivna tehnika Meditativne i edukativne Art terapije

Osnove metoda su ustanovljene u ranim devedesetim godinama prošlog veka u Rusiji. Autori su klinicki psiholog Tanzilija Zakirovna Polujahtova ( trenutno živi u Jekaterinburgu, Sverdlovska oblast) i njen pokojni suprug E.Komov, fizičar. Metod je osim na znanju stručnjaka iz navedenih oblasti psihologije i fizike, zasnovan i na dostignućima srodnih naučnih oblasti, fiziologije, neurologije,genetike i medicine: radovi i eksperimenti Max Luschera, Benoit Mandelbrota, Donalda Hebb, Jean Piaget i mnogih drugih.

Metod je jedinstven utoliko što predstavlja specifičnu kombinaciju umetnosti i nauke koja se upotrebljava u dijagnostičke svrhe, sa namerom prognoze stanja u kombinaciji sa  kognitivnom korektivnom tehnikom koja se u vidu personalne terapije ( lični razvoj i napredak takodje) primenjuje kroz serije crtanja  sa strogim pravilima i uvek zatvorenih očiju.

Učenje i praktikovanje metoda u okviru različitog tipa rada, omogućava pojedincu da napravi nove i poboljša postojeće potencijale ličnosti, počevši od ranog detinjstva pa do zrelog doba.

Sam termin FRAKTAL se obično povezuje sa matematičarem Benoit Mandelbrotom, koji je u matematičkim formulama izrazio grafički teško opisivu fizičku osobinu/fenomen koji srećemo u prirodi kao „ neobrađenu umetnost“, „nekontrolisani element života“ koji osećamo kao harmoničan ali ne umemo da reprodukujemo. On razvija egzaktnu formulu i sistem kojim je moguće uočiti i reprodukovati prirodno i harmonično uspostavljenu srodnost u konstrukciji, u tkivu i  pojavnosti, svake prirodne formacije i strukture.

Termin Fraktal je upotrebljen u nominaciji ovog metoda bi se pokzalo kako nekontrolisani crtež koji čovek nacrta zapravo pokazuje u jednom sazetom obliku celovito stanje osobe, njegove sadašnje, prošle i buduće potencijale i osobenosti.

Jedna malena slika predstavlja nesvesnu i nekontrolisanu prezentaciju osobe u celini.

Ta slika je bazirana na neurološkom i fiziološkom odgovoru zdrave jedinke i što je još važnije daje pregled i informacije ličnih resursa. Uz pomoć terapeuta, takve informacije se koriste za transformaciju i sam proces napretka ličnosti, a bez ikakvog traumatičnog iskustva.

Terapeut i crtač dobijaju i osvešćuju niz informacija dobijenih tokom procesa rada.

Crtajući zatvorenih očiju eliminišemo deo percepcije, jer mi svojom percepcijom sveta oko sebestvaramo znanja i shodno tome našu reakciju na okruženje. Mi verujemo da možemo smatrati istinitim samo ono što vidimo/osetimo (drugim čulima). Naše reakcije variraju na bazi naših emocija, odluka, aktivnosti i dobijene informacije će odrediti šta i na koji način ćemo odlučiti da nam je važno i shodno tome kako u konačnici organizujemo svoj put u životu.

Prvo što moramo znati  je da sve što vidimo ne dolazi sa instrukcijama. Mi delegiramo naše predhodne kvalitete koje smo stekli u životu u određenim oklonostima. Zatim donosimo zaključke shodno tim iskustvenim osobinama (kvalitetima) koje posedujemo. Kada crtamo zatvorenih očiju mi eliminišemo ta znanja i primorani smo da se fokusiramo na unutrašnje instinkte i osećaje duboko u predelima našeg nesvesnog i naše „duše“.

Iz tog razloga mi i izražavamo svoje unutrašnje stanje. Naš mozak nije navikao da radi u apsolutama-mi funkcionišemo u relacijama. Kada smo zatvorenih očiju – jedina relacija sa kojom možemo imati odnos je naše unutrašnje biće i stanje. Svega oko 10% onoga što vidimo dolazi od fizičkog polja vida, jer ono što vidimo mi transformišemo u informaciju na bazi ostatka znanja koje posedujemo (pamćenje, znanje, iskustvo, emocije…) tako da nas oči zapravo varaju. Mi dobijamo vizuelno informaciju koju smo naučili da čitamo na određen način. Mi vidimo ono što je korisno, ne ono što je tačno. Jer, naš mozak radi u relacijama, ne u apsolutama i uvek traži kontekst za ono što vidi. Kao što Bo Lotto slikovito kaže: „Biheviorana vrednost podataka, a ne sami podaci“.

Ono što vidimo je ono što smo naučili ili navikli da vidimo: ono što smo dobili kroz vrstu, pol, tradiciju, genetiku, edukaciju…Sve što vidimo je u kontekstu našeg sećanja i iskustva. U suprotnom  trudimo se da se stavimo u situaciju u kojoj ćemo dobiti nove relacije (ili kada grešimo, ponavljamo iste situacije/relacije) i iz tih situacija trudimo se da dobijemo nove informacije.

Novo Iskustvo – Viđenje Novih Informacija ( ZNANJE)

Ovo je mogla bi se reći definicija nauke: namerno poigravanje novim okolnostima. Evolucija  bi bio nov nivo, kada ta znanja postanu korisna.

Sada, sa ovim metodom, mi ćemo naša postojeća iskustva posmatrati na nov način, kroz novu i nepoznatu nam percepciju- zatvorićemo oči.

Stare Informacije  –  Viđenje Novog Iskustva ( Transformisano ZNANJE )

Sinronizovaćemo naše unutrašnje biće sa prirodnim mogućnostima koje smo dobili rođenjem i zdravim potencijalima koje smo epigenetski ostvarili, a nismo realizovali.

Ovo radimo uz pomoć BOJE i LINIJE / OBLIKA

LINIJOM  stvaramo nove neuronske veze, nove neurotransmitore, a BOJOM  činimo nov napredak preko vibracije i frekvencije.

Ukoliko imamo znanje koje ne koristimo, to nije pametan put putovanja kroz život. Ovde, na neagresivan i opuštajući način transformišemo postojeće znanje koje imamo kao operativno u lični razvoj, svakodnevni život, komunikaciju porodicu, lične odnose, poao itd.

„ I sat kada gledamo sa strane ne pokazuje vreme“, M.Duchamp.

Ovde ćemo naučiti da sat gledamo sa svih strana, jer svaka naša ćelija ima ulogu. Neke od njih samo nisu još  dobile svoj „domaći zadatak“ i još uvek rade u „fabričkom podešavanju“.

Budite radoznali, zavirite u svoje želje i mogućnosti, prevaziđite svoje strahove i pokušajte nešto novo.

Jednostavno je kada sebi obezbedite vreme, jer ako nemate vreme za svoju dobrobit kako ćete  biti dobrobit za druge. Ovo neće biti valuta i vrednost koju ćete zaraditi, ovo će biti energija koju ćete dobiti i koju ćete znati da koristite. Uz to biće nepresušna jer je sami generišete.

Ovo je prvi i jedini put da ćete naučiti nešto zatvorenih očiju.

Ovo je verovatno i prvi put da ćete moći da se lako transformišete u željene kvalitete.

Ono što vam je jedino ptrebno je vreme- vreme svakog dana.

Kao što to rade dobri sportisti. Kao posvećeni.

Ovde crtamo kardiogram duše oji je zapisan u sakrivenom delu nesvesnog.

Nećemo tražiti greške koje smo načinili u svom životu i nećemo se prisećati starih rana.

SVE STO ZNAMO – TO I JESMO.

Hajde da učinimo da to Znanje radi u našu korist. Lako je. Zažmurite i Crtajte.