ARS VITAE

Aktivnosti u prirodi

Udruženje Ars Vitae zamišljeno je kao mesto okupljanja za sve koji vole rad na sebi i bez predrasuda usvajaju nova znanja inspiraciju tražeći pre svega u zdravom, iskrenom i odnosu uzajamnog rasta i razvoja. Obzirom da je inspiracija i imentelj svih aktivnosti Metod Fraktalnog Crtanja, koji pre svih poštuje princip savršene ravnoteže i usklađenosti sa prirodnim izvorištem svakog od nas, namera je da se i ostale aktivnosti Udruženje planiraju u tim okvirima.

Obzirom na mogućnosti i broj učesnika, udruženje organizuje edukacije i praktične aktivnosti u oblasti integralne praktične samoodrživosti, odnosno permakulturnog ekološkog procesa, koji kao vrsta ekološkog integrativnog dizajna proizvodnje i potrošnje nudi preko potrebne kvalitete u današnje vreme.

Kako smo prepoznali da je ova moderno formulisana koncepcija ( sam model postoji već oko 40ak godina) zapravo bliska tradicionalnim načinima proizvodnje i ekonomičnog odnosa prema prirodi svojstvenog našim predačkim tradicijama, zamisao nam je da spojimo moderan permakulturni/ pristup afirmaciji već postojećeg načina organizacije života koji se zadržao u nekim od ruralnih odnosno udaljenih i zabačenih područja naše zemlje.

Ovaj proces će pre svega biti usmeren na istraživanje i evidenciju područja u kojima je moguće uz malo investiranja vremena i pažnje ostvariti dobrobit za lokalnu zajednicu  ali i izvršiti  socijalizaciju regije u savremene tokove komunikacije, sada kada načini komunikacije bivaju višestruko umnoženi, a obe strane ove naizgled suprotstavljene stvarnosti izbegavaju konkretnu komunikaciju i zajedničke projekte. Prema našim uverenjima i idejama došlo je vreme da se selo dovede u grad, a ne obrnuto. Paradigma da je globalizacija sociološki napredak i dolazak standarda na svačija vrata, zapravo uništava autentičnost i izvornost pojedinačne egzistencije. Po našem uverenju, ispravno bi bilo krenuti od osnovnih principa života: proizvodnje i potrošnje energije ( hrana, energenti, komunikacija) da bi smo stvorili preduslove za izvesno zdrav i bezbedan život nas i naših pokoljenja.

Hajde da učimo jedni druge znanjima koje posedujemo i podelimo ih svima !

Udruženje ima osmišljene programe zavisno od vremenskih prilika i sezone, a odnose se na organizovane aktivnosti u području Zapadne i Istočne Srbije, rezervatima prirode – Fruške Gore, Kopaonik, Tara, Zlatibor, Obedska bara.

Takođe, u ruralne predele sa smanjenim procentom populacije,  Udruženje  donosi svoje autentične aktivnosti fraktalnog crtanja i time pretenduje da spoji naizgled nespojive socijalne grupacije u aktivnosti koje na ličnom nivou povezuju urbano i ruralno.

Ukoliko imate predlog ili ideju na koji način možete da obogatite ovaj način i princip delovanja, ne oklevajte da nam se javite.